Deel deze site op Social Media!
Als je het met onze oplossing eens bent.

Het asielprobleem oplossen?
Ja, zo simpel is het!

We beginnen bij het begin met de vaststelling dat het asiel-probleem geen Nederlands maar een EU-Probleem is. En zo komen we tot een oplossing waarbij alle gelukszoekers afhaken en mensen die het echt nodig hebben worden geholpen.

Moeilijk? Welnee, het is gewoon een kwestie van rekenen. Maar wie weet is dat onderwijs echt slecht tegenwoordig. Lees gewoon even verder en laat het even op u inwerken.

26 Mei 2023   A.Kers  (geen copyright dus kopieer en deel het gerust zodat het ook in Den Haag terecht komt)

Wij vinden dat IEDEREEN die dat ECHT nodig heeft geholpen moet worden.
Maar wij vinden OOK dat gelukszoekers keihard moeten worden aangepakt.

Maar..... HOE kun je bepalen wie echt is en wie fake is?

Dat kan zo simpel. Maar dan moet iemand in de EU wel het lef hebben om actie te ondernemen.

Om te beginnen, volgen we de ''kleuren'' op de kaart.

Rood is Overvol
Oranje is meer dan Vol
Donker Geel is Vol

Laten we even uitgaan van de gedeelten op de kaart waar minder dan 50 inwoners per vierkante Kilometer wonen. Daar heeft ''iedere inwoner'' dus 20.000 vierkante meter ter beschikking.

Ruimte zat dus om een opvangcentrum neer te zetten dat heel grootschalig is en uiteraard moeten de kosten daarvoor niet voor rekening van Spanje, Noorwegen en in de nabije toekomst ook Finland, Zweden en wie weet ook de Oekraine komen. Deze kosten moeten uiteraard door de gehele EU worden gedragen.

We gaan hieronder uitleggen HOE we dit kunnen realiseren en wat de grote voordelen zijn

We gaan voor het gemak even uit van Spanje, maar uiteraard zijn er meerdere landen die in aanmerking komen om deel uit te maken van deze oplossing. Echter schrijft en leest het makkelijker als we ons even bepalen tot 1 land.

In Spanje bouwen we op kosten van de EU in een zeer ''lichtgeel'' gebied een opvangcentrum dat voldoet aan alle eisen.
Om het centrum komt een hek en NIEMAND verlaat het centrum voordat die persoon een toelating heeft tot een ander deel van de EU.
En onder toelating verstaan we dat die persoon daar woonruimte, werk en inkomen krijgt en wordt geholpen om zo snel mogelijk volledig deel uit te gaan maken van die samenleving. De asielzoeker zelf heeft geen inbreng in de keuze van het EU land waar hij/zij geplaatst wordt.

In het opvangcentrum moet om te beginnen worden uitgegaan van ''zelfredzaamheid'' en van de personen die daar worden opgevangen mag gerust worden verwacht dat ze zelf de corveediensten uitvoeren, de keukens bemannen en andere taken ter algemeen nut uitvoeren. Willen ze schone toiletten dan geven wij ze de emmers, de zeep en de borstels. Maar ze zullen zelf moeten zorgen dat het wordt schoongemaakt. Dat moeten wij thuis toch ook?

Uiteraard worden de mensen die in de opvang zitten wel voorzien van voldoende voedsel en wordt er ook aandacht besteed aan onderwijs (bij zoveel vluchtelingen zullen ook best wel emnsen zitten die onderwijs kunnen geven) en uiteraard is er ook voldoende medische zorg. 

Op het moment dat we dit realiseren staan we direct met 3-0 voor want geen enkele gelukszoeker zal nog willen komen om na enkele maanden in zo'n opvang alsnog terug de grens overgezet te worden. Stiekem de illegaliteit ingaan is er niet bij want de bewaking is strikt en daarvoor kunnen soldaten van alle EU landen worden ingezet (hebben die ook nog eens wat serieus te doen)

Zonder ''GELUKSZOEKERS'' is het probleem al direct veel kleiner en het draagvlak veel groter!

Waar ze in de EU ook aan land komen, ze gaan direct op de bus naar de opvang.
Daar wordt pas gekeken wie wie is en wie wat is.

Bij aankomst direct DNA afnemen en de vingerafdrukken nemen. Hiermee voorkomen we later veel problemen.

Zodra iemand in aanmerking komt voor asiel wordt deze persoon geaccepteerd door een van de EU Landen waarbij landen met een lagere bevolkingsdichtheid meer mensen opnemen dan dichtbevolkte landen. Echter betalen deze dichtbevolkte landen WEL mee om deze echte asielzoeker een goede start te geven.
Om asiel te krijgen zal ALTIJD door de asielzoeker duidelijkheid dienen worden gegeven over de afkomst, herkomst en andere zaken. Paspoort weggooien  zorgt er alleen voor dat men langer in de gesloten opvang blijft totdat ooit is uitgezocht wie de persoon is en waar deze vandaan komt. Overigens is met DNA ook goed vast te stellen uit welk gebied men komt. 

Het probleem ''FAMILIE-HERENIGING''  komt pas in beeld zodra de echte en geaccepteerde asielzoeker zijn plek in een EU Land heeft verworven en kan voorzien in zijn/haar eigen onderhoud en dat van de over te komen familieleden. Dit is tegelijkertijd ook een ''stok achter de deur'' die er voor zorgt dat de betreffende asielzoeker zelf zijn/haar toekomst serieus neemt.

Om te beginnen krijgt de asielzoeker direct een betaalde baan in het land waar hij/zij wordt geplaatst en dus een eigen inkomen. En uiteraard zal dit in de meeste gevallen geen geschoolde baan zijn maar een baan waar inzet en zweet tellen.  Indien  er geen banen genoeg zijn dan moet de vuilnis maar iedere dag opgehaald worden en dienen straten te worden geveegd.  Het geld zijn we anders kwijt aan een uitkering en van teveel vrije tijd gaan ze zich alleen maar vervelen. 
Om het ''land hoppen'' van asielzoekers te voorkomen mogen ze pas het land waar ze zijn opgenomen verlaten na een periode van 3 jaar. Dit om te voorkomen dat men alsnog allemaal naar Amsterdam, Brussel of Parijs gaat omdat daar een neef of oom woont.

Verder wordt iedere asielzoeker direct terug gezet in het opvangcentrum als deze in die eerste 3 jaar de wet overtreed in het land waar hij/zij is geplaatst en een misdrijf of misdaad begaat waar een gevangenisstraf van langer dan 2 weken op staat. Dus niet als men een keer schuin oversteekt of 3 KM te snel rijdt.

Uiteraard moet de opgenomen asielzoeker scholing volgen en binnen de korste keren de taal beheersen op een manier die past bij de verblijfsduur.

En nee, Dit plan is GEEN goedkoop plan, maar wel veel goedkoper en menselijker dat het gedrocht dat we momenteel hanteren.

En uiteraard zal geen asielzoeker het fijn vinden dat hij/zij enkele weken/maanden moet doorbrengen in een opvangcentrum met een hek en bewaking er omheen. Maar de echte asielzoekers hebben in een eerder stadium al veel erger meegemaakt en als zij dagelijks lotgenoten uit het opvangcentrum zien verdwijnen die naar hun uiteindelijke ''thuisland'' gaan dan is het echt niet moeilijk om die paar weken/maanden uit te zitten.

En als ieder land naar oppervlakte of eventueel naar inwonertal bijdraagt aan de kosten dan kan het zo maar gebeuren dat een asielzoeker naar Polen gaat terwijl Nederland de kosten draagt. Simpelweg omdat Polen 122 inwoners heeft per vierkante Km en Nederland 416.  We hebben dus minder ruimte en kunnen er minder opvangen. MAAR we doen wel onze plicht en betalen de kosten voor diegenen die we eigenlijk zouden ''moeten'' opvangen maar waar we geen plek voor hebben.

Alles begint met een podium en heel soms komt er een bezoeker op deze website.

Ben jij zo'n toevallige bezoeker en ben je het met het geschrevene eens? Misschien heb je wat volgers op Social Media (of ben je de buurman van een politicus of beter nog, de zaakwaarnemer van Wilfred Genee) wees dan zo vriendelijk om de url van deze website of de teksten te delen.

Dit is een ruwe opzet en ik ben er van overtuigd dat met wat fine-tunen dit allemaal heel snel en goed te realiseren is. Wachten op de politiek kan uiteraard ook, maar ik vrees dat we dan allemaal al zijn hemelen voordat ze iets hebben gedaan.

En wat als asielzoekers zich misdragen in het opvangcentrum?

Simpel toch, gewoon met een veilig land in Afrika goede afspraken maken en dan mogen ze in het opvangkamp aldaar een nieuw verzoek indienen voor toelating in het opvangkamp in de EU.
We hebben na het misdragen hun DNA en vingerafdrukken genomen (uiteraard zouden we dat al direct bij binnenkomst moeten doen!) en ze zijn dan minimaal 5 jaar niet welkom in de EU.
Komen ze wel dan gaan ze direct terug....
Kijken wie het langer vol gaat houden want ooit is hun geld op en kunnen ze geen bootje meer betalen.

Ook simpel op te lossen!

Laat de dames en heren doktoren in opleiding onder het toezicht van een ervaren arts er maar op los.
Deze medische zorg is direct al veel beter dan ze in het land van herkomst gewend waren en onze toekomstige doktoren doen zo de nodige ervaring op.

Uiteraard wordt er zodra een geval te zwaar is voor een arts in opleiding wel doorgeschakeld want de asielzoekers blijven mensen en wij blijven graag menselijk.

Maar het is uiteraard van de gekke dat ze hier komen en gratis behandelingen krijgen die onze eigen inwoners worden ontzegd.