Groot probleem? Dan een grote oplossing!!

15 Mei 2023   A.Kers

Enkele vaststaande feiten:

Voor het gemak bekijken we dit even vanuit Nederlands perspectief, maar uiteraard is het een probleem dat alleen in EU verband kan worden aangepakt en opgelost.

Op dit moment sturen we wapens, geld en voedsel naar de Oekraine om het land te helpen in de strijd tegen het ''slechte'' Rusland.
Er worden Miljarden aan onze economie en dus aan onze burgers onttrokken en we gaan hier niet betwisten of dat goed of slecht is. Het is een vaststaand feit dus ''het is zoals het is''. Bij het zoeken naar en het werken aan een oplossing moet je nu eenmaal alle feiten benoemen en  beoordelen.

En uiteraard valt er veel voor te zeggen dat we de Oekraine helpen maar onze politici zijn alleen vergeten om daar goede afspraken over te maken. De Miljarden worden nu geschonken en niemand durft het woord ''terugbetaling'' te noemen dus  moeten we rekening houden met het volgende scenario:

Ooit stopt die oorlog (net als alle eerdere oorlogen) en dan gaan we eerst nog veel meer geld storten omdat het land weer moet worden opgebouwd en DAARNA gaan we zaken doen met de Oekraine dat rijk is aan grondstoffen, gas en olie. En DAN, gaan we de hoofdprijs betalen voor onze aankopen die ze dus eigenlijk alleen nog (aan ons) KUNNEN verkopen dankzij onze gratis hulp tijdens deze oorlog. Ergens klinkt dat niet fair........

Maar wat kan de Oekraine dan doen om ons en de EU tegemoet te komen?

HEEL VEEL!

Stel dat de Oekraine deel uit gaat maken van de EU (iets dat volgens ons al lang vast staat) dan kan het heel veel terug doen en dan ook nog op een manier die het land weinig of niets kost en zelfs veel kan opleveren.

Op dit moment heeft de Oekraine een bevolkingsdichtheid van 73 inwoners per vierkante km (ter vergelijk, in Nederland is dat 430  en het gemiddelde over de hele EU is 109).

Laten we dus zeggen dat het fair zou zijn als we het verschil tussen die 109 en 73  (36 mensen per vierkante km) kunnen aanvullen met asielzoekers (waar wij en ook andere EU landen mee in onze maag zitten) die een beter leven zoeken en die uiteraard ook hard willen werken om een betere en hogere levensstandaard te bereiken.

De Oekraine (oppervlakte 603.700 km) zou in dat geval dus 603.700 x 36 mensen op kunnen/moeten nemen. We hebben het dan over ruim 20 miljoen asielzoekers en uiteraard sturen we als eerste de mensen die in de EU in soortgelijke plaatsen zitten als Ter Apel.

Het gehele asiel-probleem van de EU wordt dus in 1 keer opgelost en ook neemt de aanzuigende werking van het gratis bed, brood en bad af want zodra deze ''vluchtelingen'' beseffen dat ook hun vrijheid een prijs heeft die moet worden betaald in zweet en werk zullen ALLEEN nog de mensen die echt gevaar lopen komen. Alle gelukszoekers zullen namelijk direct afhaken want die zijn niet op zoek naar werk, ontberingen en het opbouwen van een toekomst. Een einde dus aan het gratis geld project dat we momenteel hanteren en wat over de hele linie onze economie ontwricht en ons te veel kost.

En NATUURLIJK helpen we dan de Oekraine met het zorgen voor voldoende middelen om dit op te pakken. Aan werk zal zeker de eerste 10 jaar geen gebrek zijn want er moet heel wat schade worden hersteld en heel veel opnieuw worden opgebouwd.

Maar uiteraard moet er een manier gevonden worden om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren en dat is mogelijk:

Om te beginnen moet tijdelijk een deel van de Oekraine ''bezet'' worden door de EU en de boodschap aan Rusland is duidelijk. HIER wonen nu onze vluchtelingen en wij beschermen deze mensen met alles wat we hebben. En natuurlijk gaan we ze niet op de Krim of in het Bachmoet gebied plaatsen maar in veel verder van de Russische grens gelegen gebieden.

Uiteraard zorgen we voor volledige bescherming en is de NATO daar aanwezig. Iedere aanval of een poging daartoe zal direct worden beantwoord en Rusland zal ook wel wijzer zijn dan de NATO direct aan te vallen omdat men daar ook wel weet dat het dan einde verhaal is (misschien wel einde verhaal voor de hele beschaving maar wat heb je aan een beschaving die je niet wil verdedigen)

En uiteraard zal Zelensky Poetin wat tegemoet moeten komen met de Krim en evt wat vierkante meters in het grensgebied. Dat weten we allemaal en dat weet Zelensky ook echt wel en zodra het Westen dat van hem vraagt dan doet hij dat echt wel. Want hij weet ook dat zonder het Westen (en de gratis wapens) de Oekraine binnen 10 dagen wordt verslagen.

Door de Krim op te geven en wat van het grensgebied kan Rusland zonder gezichtsverlies stoppen en kunnen we duidelijke afspraken maken met de Russen en de Oekraine (als ze tenminste onze vluchtelingen opnemen) welkom heten in de EU.

Resultaat:
Rusland blij
Oekraine blij
Wij blij
Asielzoekers blij? Mwah... Maar in ieder geval weten ze waar ze aan toe zijn en kunnen ze een beter leven opbouwen. Iets minder luxe waarschijnlijk dan met ons gratis geld en pamper systeem maar wel met een toekomst.
En asielzoekers die dat niet zien zitten daar moeten we ook goed voor zorgen en die krijgen dan een enkeltje richting hun thuisland met laten we zeggen wat zakgeld om daar wat op te starten.

Maar 1 ding is 100% zeker, zodra de asielzoekers weten dat ze standaard op transport gaan naar de Oekraine en de eerste 10 jaar niet vrij door de EU mogen reizen zal de aanzuigende werking en dus de asielstroom sterk verminderen en zullen alleen ECHTE asielzoekers nog komen en de mensen die gratis luxe willen zich 4 keer bedenken.